ვისწავლოთ იაპონური ენა


უკვე 10 წელზე მეტია საქართველოში  არსებობს აღმოსავლეთმცოდნეობის ფაკულტეტი თსუ და აზია აფრიკის უნივერსიტეტი (ახლანდელი თავისუფალი უნივერსიტეტი) სადაც იაპონურ ენის , კულტურის და  ისტორიის დაუფლებაა შესაძლებელი. ენის შესწავლა პრობელმას არ წარმოადგენს , მთავარია თქვენი სურვილი და ფინანსები.  თუმცა ელემენტარულ იაპონურის შესასწავლად სულაც არაა საჭირო ფინანსები.  ამ პოსტში მე დეტალურად ავხსნი თუ როგორ შეისწავლოთ ელემენტარული სასაუბრო იაპონური ენა.  პირველ რიგში ზოგადი წარმოდგენა რომ შეგვექმნას ამ ქვეყნის ენასა და მის დამწერლობაზე მოკლე მიმოხილვა. Continue reading